Background Image

Methodieken voor relatiecoaching

 

Relatiecoaching is gebaseerd op het toepassen van een combinatie van verschillende methodieken, met als basis EFT:

 

Emotionally Focused Therapy (EFT); het doel van EFT is het begrijpen van de emoties die aan gedrag ten grondslag liggen in een relatie. Er wordt in de EFT niet alleen gekeken naar de communicatie- en gedragspatronen, maar richt zich met name op het verbeteren en versterken van de verbinding tussen partners, een effectieve methode die is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada.

Systemisch werken (methodiek Bert Hellinger); veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in systemen, zoals gezin, werk, familie, vereniging, school etc.

Hold Me Tight (methodiek Sue Johnson); methode waarbij de nadruk ligt op het emotionele of gevoelsmatige deel in een relatie.

Balans kleurentest: Deze test is bedoeld om je te helpen bij het maken van een overzicht van de waarden die voor jou belangrijk zijn. Een goed overzicht van jouw waarden kan je zelfinzicht verdiepen en kan je helpen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Na het invullen van de vragen krijg je een overzicht waaruit jouw drijfveren af te lezen zijn. Hieruit kan worden afgeleid hoe je handelt, wat jouw sterke en zwakke punten zijn en wat jouw interesse heeft.

Oplossingsgericht coachen; niet het probleem, maar de oplossing staat centraal.

Rationeel Emotieve Therapie (methodiek Albert Ellis); het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt, maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt.

Verbindend communiceren (methodiek Marshall B. Rosenberg); de focus ligt op het communiceren vanuit je gevoel en behoefte zonder die van de ander al te interpreteren. Het doel is in verbinding te komen met jezelf en met de ander.